nieuws

Onderlinge ‘s-Gravenhage snijdt in organisatie

Financiële planning

Per 1 oktober worden bij de Onderlinge ‘s-Gravenhage 36 fte’s boventallig verklaard. In de loop van dit jaar zijn al 11 fte’s via natuurlijk verloop en niet verlengen van tijdelijke contracten afgevloeid als gevolg van automatisering en een efficiëntere inrichting van de bedrijfsprocessen.

Onderlinge ‘s-Gravenhage snijdt in organisatie

Volgens het bedrijf heeft de levensverzekeringssector te maken met een krimpende markt, sterk toegenomen concurrentie en krimpende marges als gevolg van de lage rente. "Een concurrerende kostenbasis is dan ook onverminderd een belangrijke voorwaarde om ook in de toekomst concurrerend en slagvaardig te blijven in het belang van de polishouders", aldus Onderlinge 's-Gravenhage. 
"Wij hebben de interne processen onder de loep genomen en waar mogelijk geautomatiseerd en efficiënter ingericht. Dat heeft ertoe geleid dat door de hele organisatie heen, maar vooral op de operationele afdelingen mensen boventallig zijn geworden", aldus directiesecretaris Peter Paul IJkelenstam. Met de vakbonden is een sociaal plan overeengekomen.
De organisatie telt nu nog 177 fte's. Eind 2011 had de verzekeraar ongeveer 490.000 polissen in de boeken, voor een totaal verzekerd bedrag van € 5,4 mld. De onderlinge boekte vorig jaar een premieomzet van € 160 mln en een nettoresultaat van € 18,9 mln.

Reageer op dit artikel