nieuws

‘Plannen woningmarkt moeten dringend bijgesteld’

Financiële planning

De plannen om de hypotheekrenteaftrek verder in te perken, zoals die in het zogeheten Lenteakkoord zijn vastgelegd, zijn slecht voor de woningmarkt “en moeten daarom dringend worden bijgesteld”, reageert het Verbond van Verzekeraars op de doorrekening van de plannen door toezichthouder DNB en en het Centraal Planbureau.

‘Plannen woningmarkt moeten dringend bijgesteld’

De huizenprijzen worden gemiddeld 4% lager, zo toont de berekening. Starters kunnen daarnaast zo'n 9% minder lenen voor een huis. "Onze zorgen worden helaas bevestigd", zegt Verbondsdirecteur Richard Weurding. "Maar de Tweede Kamer heeft nog de kans om deze plannen te heroverwegen, in afwachting van een meer doordachte aanpak door een nieuw kabinet."
Het Verbond bepleit "een brede aanpak van de woningmarkt" en meer nadruk op bouwsparen, waarbij de hypotheekschuld geleidelijk wordt afgebouwd. "De hypotheekrenteaftrek zou over een reeks van jaren geleidelijk tot 30 procent moeten worden verlaagd, conform voorstellen die hierover eerder door een groep van 22 hoogleraren zijn gedaan. De inkomsten kunnen aan de burger geheel of gedeeltelijk worden teruggeven via een verlaging van de inkomstenbelasting, waardoor de koopkrachteffecten beperkt blijven."

Reageer op dit artikel