nieuws

Norm voor meewegen studieschuld bij hypotheek

Financiële planning

Norm voor meewegen studieschuld bij hypotheek

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars en de AFM hebben afgesproken dat geldverstrekkers bij het berekenen van de leencapaciteit van mensen met een studieschuld voortaan uitgaan van een maandlast van 0,75% van de oorspronkelijke lening.

Demissionair staatssecretaris Zijlstra (OCW) antwoordt dat op Kamervragen van PvdA-leden Jadnanansing en Monasch. Die hadden verwezen naar de site van De Hypotheker, waarop staat vermeld dat geldgevers er conform de gedragscode voor hypothecair financiers van moeten uitgaan dat een studieschuld zorgt voor een maandlast van 2% van de oorspronkelijke lening.
"Tot op heden is het echter aan aanbieders zelf om te bepalen hoe zwaar studieschulden worden meegewogen bij het bepalen van de leencapaciteit", stelt Zijlstra echter. De gedragscode bevat de 2%-norm voor aflopende kredieten. "Studieleningen hebben een ander karakter dan een consumptief krediet."
Om de duidelijkheid te bevorderen, is nu in overleg vastgesteld dat 0,75% van de lening als maandlast wordt gehanteerd. "Dit percentage reflecteert de gemiddelde maandelijkse lasten van een studielening uitgaande van de maximale rente van de nu lopende renteperiodes." Het streven is dat de nieuwe berekeningsmethodiek uiterlijk per 1 april 2013 wordt toegepast.

Reageer op dit artikel