nieuws

Vrijstelling toezicht onvoldoende belicht door aanbieders beleggingsproducten

Financiële planning

Vrijstelling toezicht onvoldoende belicht door aanbieders beleggingsproducten

Veel aanbieders van vrijgestelde beleggingsproducten voldoen niet aan de waarschuwingsplicht van de AFM. Uit een steekproef van de toezichthouder onder 31 aanbieders blijkt dat er slechts 6 voldoende duidelijk maken dat ze buiten het toezicht vallen. Bijna de helft (15) van de aanbieders waarschuwt de beleggers op geen enkele wijze. Tien aanbieders plaatsen de waarschuwing niet in alle reclame-uitingen of in een verkeerd format.

Aanbieders van beleggingsproducten die niet onder toezicht van de AFM staan, moeten beleggers in al hun reclame-uitingen en op hun website daavoor waarschuwen door een verplichte afbeelding met minimumvereisten voor hoogte en breedte. De toezichthouder heeft de onderzochte aanbieders die in gebreke bleven hierop aangesproken en licht de regels op haar eigen website nogmaals toe. De AFM stelt de aanbieders "handhavingmaatregelen" in het vooruitzicht als een correcte toepassing van de waarschuwing achterwege blijft. 
Vanaf 1 januari van dit jaar is de vrijstellingsgrens verhoogd van € 50.000 naar € 100.000 per beleggingsproduct. Aanbieders van beleggingsobjecten, effecten en/of rechten van deelneming hoeven in dat geval geen vergunning te hebben en/of een goedgekeurde prospectus te publiceren. Van consumenten die beleggen boven deze grens wordt verwacht dat ze zelf de producten en de aanbieder kunnen beoordelen.

Reageer op dit artikel