nieuws

D&O en Adfiz in verweer tegen Argenta

Financiële planning

Bureau D & O overweegt nog deze week een juridische procedure te starten tegen Argenta. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een juridisch advies dat voor een belangrijk deel korte metten maakt met de stap van de bank om de samenwerking met alle intermediairs op spaargebeid te staken. Branchevereniging Adfiz heeft op haar beurt al haar leden opgeroepen om met hulp van een standaardbrief juridisch protest aan te tekenen.

D&O en Adfiz in verweer tegen Argenta

Volgens het juridisch advies dat D & O inwon bij Anders Arbeidsrecht heeft Argenta weliswaar het recht om de samenwerking te beëindigen, maar voldoet het niet aan de voorwaarden die daarbij gelden. "Er zijn voldoende argumenten die rechtvaardigen dat in ieder geval een langere opzegtermijn in acht moeten worden genomen", aldus advocaat Renate Kerkhof. Ook wil zij dat er per portefeuille wordt beooordeeld wat een redelijke overname- en/of goodwillvergoeding is. Argenta wil alleen over een goodwillvergoeding praten als de de portefeuille een spaarwaarde heeft van meer dan € 200.000.
Bij het gesprek dat D & O en Argenta eind vorige week hadden, hield bankdirecteur Marc de Moor voet bij stuk, het jurdisch advies ten spijt. De Moor wil volgens D & O de beëindiging van de contracten met tussenpersonen onverkort voortzetten. Argenta is alleen bereid om mee te werken aan de overgang van klanten naar een van de vijftig intermediairs met wie de bank blijft samenwerken. Op het juridisch advies ging De Moor niet nader in.

Reageer op dit artikel