nieuws

Geldgevers mogen rentekorting blijven geven

Financiële planning

Minister De Jager (Financiën) heeft besloten het eensporige hypotheekrentebeleid voor geldverstrekkers, zoals dat per 1 januari zal gaan gelden, aan te passen. Rentekortingen blijven mogelijk, mits deze worden aangeboden aan nieuwe en bestaande klanten.

Geldgevers mogen rentekorting blijven geven

De Jager meldt dat aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de consultatiereacties op de voorgenomen wetswijziging die de positie van consumenten sterker moet maken. Daarin was opgenomen dat voor alle hypotheekklanten dezelfde tarieven moeten gelden. Marktpartijen hebben aangegeven dat zij nog wel kortingsacties voor specifieke groepen willen kunnen houden. De Jager gaat daarmee akkoord. "Daarmee blijft het voor aanbieders van hypothecair krediet mogelijk om te concurreren op prijs maar gebeurt dit wel op een eerlijke manier. Indien er vanuit bijvoorbeeld concurrentieoverwegingen voor wordt gekozen om nieuwe klanten een korting te verstrekken is dit toegestaan, mits deze korting ook wordt aangeboden aan klanten die hun rente prolongeren."
Geldgevers moeten wel uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de renteperiode een concreet aanbod doen aan de klant, ondanks verzoeken om die termijn te bekorten tot een maand. De Jager heeft voorts toegezegd aan te geven uit welke componenten de variabele rente moet zijn opgebouwd. "Hierbij streef ik naar een beperkt aantal componenten welke wel een allesomvattend beeld van de opbouw geven."

Reageer op dit artikel