nieuws

Obvion mag ook van hof vaste renteopslag niet verhogen

Financiële planning

Het gerechtshof in Den Bosch heeft in drie zaken een eerder oordeel van de rechtbank bevestigd dat Obvion bij een aantal klanten de opslag op de variabele hypotheekrente in 2008 ten onrechte heeft verhoogd.

Obvion mag ook van hof vaste renteopslag niet verhogen

Obvion bood drie jaar terug na tussenkomst van de Ombudsman een regeling aan klanten die per 1 november 2008 tussentijds een hogere opslag op het variabele rentetarief waren gaan betalen, terwijl zij in de veronderstelling waren dat hun rente bestond uit een vaste opslag op het Euribor-tarief. De verhoging werd toen (geheel of gedeeltelijk) teruggedraaid. De geschillencommissie van klachteninstituut Kifid wees begin dit jaar echter nog een klacht over de verhoging toe omdat de offerte niet duidelijk was over de opslag. Het betreft een klant die de hypotheek in 2006 heeft gesloten en volgens de eerder overeengekomen regeling geen recht zou hebben op compensatie.

In drie rechtszaken, waarin Obvion in hoger beroep is gegaan, heeft het hof nu uitspraak gedaan. "Het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat het woord vaste in vaste opslag in de offerte/overeenkomst tot uitdrukking brengt dat het percentage van de opslag op de rente gedurende de looptijd van de overeenkomst vast is in die zin dat het niet eenzijdig door Obvion kan worden gewijzigd", zo stelt het Bossche hof.
Verder stelt het gerechtshof vast "dat Obvion in het verleden met de term vaste in vaste opslag tot uitdrukking heeft willen brengen dat de opslag onveranderlijk was en niet variabel". Omdat de begrippen 'vaste opslag' en 'opslag' in offertes en de algemene voorwaarden naast elkaar werden gebruikt, heeft Obvion de terminologie niet consequent toegepast op de wijziging van de variabele rente. "De hypotheekvoorwaarden zijn daardoor niet klip-en-klaar geformuleerd."

Reageer op dit artikel