nieuws

Geen aftrek hypotheekrente op fictieve annuïtaire aflossing

Financiële planning

Ook de rente voor nieuwe hypotheken waarbij de klant vrijwillig volgens een annuïtair schema aflost, zal vanaf 1 januari volgend jaar niet aftrekbaar zijn, schrijft staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) in een toelichting aan de Tweede Kamer. De renteaftrek is dan alleen voorbehouden aan de annuïteitenhypotheek, de lineaire hypotheek “en alle andere aflossingshypotheken waarbij contractueel vastligt dat de eigenwoningschuld gelijk of sneller dan volgens een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost in 30 jaar”.

Geen aftrek hypotheekrente op fictieve annuïtaire aflossing

Weekers stelt dat de maatregelen in het zogeheten lenteakkoord voordelen kennen voor starters. "De beperking van het fiscale voordeel kan leiden tot lagere prijzen." Dat dempt het effect van de hogere nettomaandlasten, aldus de staatssecretaris, die erop wijst dat starters bij een annuïteitenhypotheek in de eerste jaren nog "volop profiteren" van de renteaftrek.
Een andere maatregel is dat de maximale lening in stappen wordt teruggebracht naar 100% van de woningwaarde in 2018. "Kopers zullen in toenemende mate eigen vermogen moeten inbrengen om de kosten-koper te financieren." Wel blijft de overdrachtsbelasting permanent 2%.
De Hypotheker breekt in een reactie op de maatregelen een lans voor het plan van DNB om een fictief aflosschema te hanteren. "Waarom mag een consument er niet voor kiezen tot 50% af te lossen, geheel in lijn met de huidige (reeds aangescherpte) norm? Een norm die aansluit bij de landen om ons heen. De voorstellen van DNB bieden dezelfde besparing (€ 5,4 mld) en geven de consumenten wel keuzevrijheid."

Reageer op dit artikel