nieuws

Bonden willen aanvullende afspraken met ABN Amro RVU

Financiële planning

Volgens de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond is de voorgenomen reorganisatie van ABN Amro Regio Verzekeringsunit niet geoorloofd in het kader van de Wet Overgang van Onderneming. Deze reorganisatie valt samen met de overname van de verzekeringsactiviteiten door Aon en Delta Lloyd. Beide ontwikkelingen hebben zowel zakelijk als sociaal grote gevolgen voor de ca. 170 personeelsleden.

Bonden willen aanvullende afspraken met ABN Amro RVU

De bonden willen daarom aanvullende afspraken maken op het huidige sociaal plan over behoud van werkgelegenheid en compensatie van reistijd. Komende woensdag wordt een petitie aangeboden aan Caroline Princen, lid van de raad van bestuur, waaruit blijkt wat de consequenties zijn van de voorgenomen reorganisatie en overname.
"Het is wel erg toevallig dat de centralisatie naar Zwolle gelijktijdig samenvalt met de overname door Aon en Delta Lloyd. De mensen bij ABN Amro RVU zijn nu dubbel de klos", aldus de bonden. Centralisatie van de activiteiten in Zwolle betekent dat veel mensen dagelijks zo'n 300 kilometer woon-werkverkeer hebben. "Dit komt neer op circa vijf tot zes uur reistijd, zonder enige vorm van compensatie. Het staat buiten kijf dat dit een enorme impact heeft op het privéleven van de werknemers." De bonden willen dat de werknemers die overgaan naar Delta Lloyd in hun eigen regio kunnen blijven werken en maken zich zorgen over een assessment dat alle medewerkers moeten ondergaan. De verwachting is dat met name de werknemers in de hogere functiegroepen boventallig zullen worden verklaard. "Dat komt de kwaliteit van dienstverlening niet ten goede", aldus de bonden.

Reageer op dit artikel