nieuws

Eigen Huis bepleit onderzoek naar opnemen overwaarde

Financiële planning

De Vereniging Eigen Huis vindt dat er een speciale werkgroep moet komen die zich buigt over de regelgeving voor het kunnen benutten van overwaarde door gepensioneerden. Die groep moet gestimuleerd worden om de overwaarde in de eigen woning op te nemen om extra financiële ruimte te creëren nu onder meer de koopkracht van pensioenen daalt.

Eigen Huis bepleit onderzoek naar opnemen overwaarde

"Gepensioneerden kunnen niet besluiten om langer of meer te werken en zullen blij zijn als ze nog iets achter de hand hebben. Gemiddeld is voor 65-plussers de hypotheeklening minder dan een kwart van de woning." Die overwaarde kan in de prakijk echter nog niet worden omgezet in geld. Volgens Eigen Huis zijn er zo'n 300.000 huishoudens met een laag inkomen die wel beschikken over vermogen in het huis. "Dat zou je dan aan moeten kunnen spreken als de omstandigheden hierom vragen. Op dit moment zijn de mogelijkheden hiervoor nauwelijks aanwezig." Behalve scherpere hypotheekregels is het ontbreken van passende producten het probleem, vindt Eigen Huis, al biedt Florius wel een zogeheten 'omkeerhypotheek'. De vereniging wil dat diverse partijen gaan samenwerken om geïntegreerde oplossingen te bieden aan ouderen. "Geconcludeerd kan worden dat gepensioneerden met een laag (pensioen)inkomen op dit moment niet in staat zijn om de vaak forse overwaarde in de woning aan te spreken voor de zorgbehoefte of een noodzakelijke aanpassing van de woning in verband met fysieke beperkingen. Dit moet veranderen."

Reageer op dit artikel