nieuws

FFP gaat taalfouten meewegen in toetsen

Financiële planning

De Vereniging van gecertificeerd financieel planners (FFP) gaat bij de beoordeling van examens ook spel- en grammaticafouten meewegen. De FFP geeft hiermee gehoor aan eerdere aanbevelingen van toezichthouder AFM.

FFP gaat taalfouten meewegen in toetsen

Schriftelijke communicatieve vaardigheden worden een beoordelingscriterium in examen- en PE-programma's. "Wij nemen hiermee het voortouw om te komen tot heldere cliëntcommunicatie in de financiële branche. Adviseurs zullen meer dan ooit in staat moeten zijn om de financiële positie van de cliënt in heldere en begrijpelijke taal uit te leggen." Ook de 3.500 reeds gecertificeerde financieel planners zullen worden gestimuleerd om hun informatieverstrekking te verbeteren.
Door het gebruik van vakjargon lezen klanten informatie vaak niet, zegt de FFP. "Heldere en foutloze communicatie tussen financieel planners en hun cliënten is één van de doelstellingen waartoe wij als bestuur dit jaar hebben besloten", aldus voorzitter Marc van Poeteren, die erkent dat examen- en PE-kandidaten mogelijk verrast zijn door de nieuwe eisen. "Vandaar dat in overleg met de FFP-examencommissie is besloten dat kandidaten die daar prijs op stellen zich via een verkorte procedure kunnen aanmelden voor het laatste 'grammatica-vrije' examen. Dit zal in mei worden afgenomen." Kandidaten kunnen zich daarvoor vanaf overmorgen aanmelden. "Het reguliere juni 2012-examen zal volgens de nieuwe strengere taalnormen worden beoordeelt."

Reageer op dit artikel