nieuws

Meer dan 3500 gecertificeerd financieel planners

Financiële planning

Het ledental van de Vereniging FFP is in 2011 met ruim 200 toegenomen tot boven de 3500. Vorig jaar namen 850 kandidaten deel aan het FFP-examen. De beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners verwacht dan ook de grens van 4000 gecertificeerd financieel planners binnen afzienbare tijd te passeren.

Meer dan 3500 gecertificeerd financieel planners

Ten opzichte van voorgaande jaren is het opvallend, dat veel nieuwe leden en examenkandidaten werkzaam zijn in de accountancy en belastingadvisering.

Reageer op dit artikel