nieuws

‘Graafsma-motie’ verworpen

Financiële planning

De motie van Tweede-Kamerlid Bruno Braakhuis (GroenLinks), waarin hij de regering vraagt de gevolgen van een compensatie voor beleggingspolissen door te rekenen waarin een kostenmaximum in euro’s is vastgelegd, is door de Tweede Kamer verworpen.

‘Graafsma-motie’ verworpen

Braakhuis had zijn motie gebaseerd op een voorstel van voormalig adviseur René Graafsma, die een kostencompensatie in procenten niet afdoende acht. De motie was ingediend naar aanleiding van het vorige maand gehouden overleg over de afwikkeling van de compensatieakkoorden die verzekeraars met consumentenstichtingen hebben gesloten. Dat overleg leidde tevens tot moties over een aanvullend onderzoek naar de hoogte van de compensaties (van Braakhuis en SP-lid Ewoud Irrgang) en het laten beoordelen van de Wabeke-aanbeveling door de nieuwe Ombudsman (van PVV'er Tony van Dijck). Die zijn beide verworpen.
Wel aangenomen zijn twee moties van Ronald Plasterk (PvdA) en Elly Blanksma (CDA), waarin zij vragen om de Kamer voor de zomer te informeren over de monitoring van de uitvoering van de compensatieakkoorden en om de geschillencommissie van Kifid toe te laten zien op de uitvoering van de regelingen voor schrijnende gevallen.

Reageer op dit artikel