nieuws

Braakhuis vraagt doorrekening compensatiealternatief Graafsma

Financiële planning

Kamerlid Bruno Braakhuis (Groen Links) heeft een motie ingediend waarin hij de regering vraagt door te rekenen wat de financiële consequenties zijn van het alternatief dat René Graafsma heeft bedacht voor het compenseren van houders van een beleggingsverzekering.

Braakhuis vraagt doorrekening compensatiealternatief Graafsma

De voormalig adviseur pleit voor een compensatieregeling waarbij de kostengrenzen in euro's en niet in percentages worden uitgedrukt. Bovendien zou moeten worden uitgegaan van de kostenmaxima in de akkoorden die zijn bereikt met de consumentenstichtingen en niet van de aanbeveling van voormalig Ombudsman Wabeke. Het plan was bij de Kamerleden ingediend voorafgaand aan de laatste vergadering van de vaste Kamercommissie voor Financiën, die op 1 december plaatsvond.
Braakhuis stelt vast "dat de compensatie voor schrijnende gevallen sterk uiteenloopt in de akkoorden tussen verzekeraars en stichtingen en er nu alsnog vele duizenden mensen naar de rechter moeten". Hij vindt de ideeën van Graafsma interessant, maar constateert "dat geen zicht bestaat op de financiële gevolgen van een dergelijk voorstel waardoor de haalbaarheid niet goed kan worden ingeschat". Hij verzoekt daarom de regering de financiële consequenties globaal in kaart te brengen.

Reageer op dit artikel