nieuws

Levensverwachting sterk gestegen

Financiële planning

De levensverwachting van pasgeborenen is tussen 2000 en 2010 sterk toegenomen, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Jongens die vorig jaar zijn geboren, worden naar verwachting gemiddeld 78,8 jaar (was in 2000 nog 75,5 jaar) en voor meisjes is het gemiddelde gestegen tot 82,7 (80,6) jaar.

Levensverwachting sterk gestegen

Ook bij 65-jarigen is de levensverwachting gegroeid. Mannen van die leeftijd leven naar verwachting nog 17,6 jaar, terwijl dat bij de laatste eeuwwisseling nog 15,3 jaar was. Bij vrouwen is de verwachting toegenomen van 19,2 tot 20,8 jaar. De kans dat een man van 65 de 80 haalt, was vorig jaar 63% (52%). Een derde van de vrouwen van 65 wordt 90, tegen bijna 20% van de mannen.
De toenemende levensverwachting heeft diverse levensverzekeraars eerder al genoopt tot het treffen van extra voorzieningen. Een partij als Aegon denkt op basis van de meest recente sterftetafels al elk kwartaal gemiddeld € 20 mln aan de voorzieningen voor het langlevenrisico te moeten toevoegen.

Reageer op dit artikel