nieuws

Branche uit zorgen over fiscale aspecten provisieverbod

Financiële planning

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars vrezen dat de overheid niet op tijd duidelijkheid verschaft over de fiscale aspecten van het in 2013 ingaande provisieverbod. In een brief aan staatssecretaris Weekers van Financiën dringen ze er gezamenlijk op aan dat die duidelijkheid op korte termijn alsnog wordt gegeven voor btw, assurantiebelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting.

Branche uit zorgen over fiscale aspecten provisieverbod

"Het mag niet zo zijn dat enerzijds de verandering in de beloningswijze en anderzijds de verandering in de wijze waarop de dienstverlening wordt aangeboden tot btw-heffing zal leiden. Een concrete handreiking voor de markt is in dit kader noodzakelijk", aldus de brief.
Verder sluiten de nieuwe vormen van beloning voor bemiddeling onvoldoende aan bij de gangbare praktijk, wijze van heffing en afdracht van assurantiebelasting. "Een voorbeeld hiervan is het serviceabonnement als beloningsvorm voor de tussenpersoon. Tot op heden zijn in de praktijk met de Belastingdienst in individuele gevallen ad hoc-oplossingen overeengekomen. Ook hier geldt dat het creëren van een eenduidig fiscaal uitvoeringskader in het belang van een uniforme fiscale marktbenadering wenselijk is." Er ligt sinds maart 2010 vanuit de branche een concreet verzoek voor bovenstaande bij de Belastingdienst.
Ook verzoeken de briefschrijvers de staatssecretaris om het provisieverbod geen veranderingen teweeg te laten brengen in de huidige fiscale faciliteiten voor de fee. "Wat ons betreft, blijven deze faciliteiten onverkort van toepassing, ook na 1 januari 2013. Wij merken op dat vanuit de gedachte van een gelijk speelveld het artikel nu ook al overeenkomstig wordt toegepast op bankspaarproducten."
Ten slotte wijzen ze de staatssecretaris erop dat hij de loonbelasting nergens aan de orde stelt. "Wij kennen in deze sfeer twee relevante producten: pensioen en goudenhanddrukstamrechten. Wij gaan ervan uit dat op de fee die een werknemer ter zake van deze producten aan zijn adviseur betaalt, ook een fiscale tegemoetkoming van toepassing is."

Reageer op dit artikel