nieuws

Actie overdrachtsbelasting telt 200 deelnemers

Financiële planning

Bij de actie ‘overdrachtsbelastingterug’, die enkele weken geleden is opgezet door Rob Goedhart, hebben zich inmiddels zo’n tweehonderd deelnemers aangesloten. Zij willen dat de maatregel die de overheid heeft getroffen om de overdrachtsbelasting per 15 juni te verlagen, met terugwerkende kracht ook (deels) voor hen geldt.

Actie overdrachtsbelasting telt 200 deelnemers

Goedhart wil bewerkstelligen dat huizenkopers van wie de koopakte is gepasseerd vlak vóór 15 juni – de datum dat de overdrachtsbelasting tijdelijk werd verlaagd van 6% naar 2% – een deel van de overdrachtsbelasting terugkrijgen. Bij passeren tussen 15 maart en 15 juni zou de belasting dan 3% moeten bedragen en bij passeren vanaf 15 december 2010 tot en met 14 maart 2011 zou dat 4% moeten worden. "Omdat de regeringsmaatregel formeel nog door het parlement goedgekeurd moet worden in het Belastingplan 2012 stellen de deelnemers momenteel hun petities op, die ze vervolgens aan de minister van Binnenlandse Zaken, de staatssecretaris van Financiën en de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer zullen aanbieden", aldus Goedhart.

Reageer op dit artikel