nieuws

Rechtbank laat Gelink-advies ongemoeid in aandelenlease-uitspraak

Financiële planning

Een ondoorzichtige hypotheekconstructie waarbij Gelink in 2000 vijf aandelenleaseproducten aan een klant verkocht, is in een recente uitspraak van de rechtbank Utrecht onbesproken gebleven. Daarin wordt aanbieder Levob, in lijn met eerdere uitspraken, deels verantwoordelijk gehouden voor de restschuld.

Rechtbank laat Gelink-advies ongemoeid in aandelenlease-uitspraak

Gelink Adviesgroep sloot elf jaar geleden vijf Levob Hefboom Effect-contracten als onderdeel van een hypotheekadvies. Daarbij werd een hypotheek gesloten van € 163.630; de elders lopende lening van € 76.464 werd afgelost. Vervolgens werd – bovenop de aandelenleasecontracten – een aantal producten gesloten: een polis bij Cardif, een Flex-spaarrekening van Levob en een beleggingsrekening bij Delta Lloyd.
Bij het aflopen van de vijf Levob-overeenkomsten resteerde een schuld van € 12.226,64, die de klant niet wenste te voldoen. In de uitspraak over de terugbetaling van de restschuld wordt de handelwijze van Gelink niet besproken, hoewel “de verwijten van eiser c.s. betrekking hebben op de handelwijze van Gelink in de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomsten”.
De rechtbank verwijst naar het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 9 december 2008, waarin in het kader van de zorgplicht wordt gesteld dat “als de bank zich in deze verlaat op de tussenpersoon en deze vervolgens nalatig is, de bank dan aansprakelijk is voor deze nalatigheid. Anders geformuleerd: de bank houdt een eigen verantwoordelijkheid.” Die is tekortgeschoten in de waarschuwingsplicht voor het restschuldrisico en de plicht te onderzoeken of het inkomen van de aanvrager toereikend was; daarom komt tweederde van de restschuld voor rekening van Levob.

Reageer op dit artikel