nieuws

Lener denkt niet na over gevolgen krediet

Financiële planning

Voor bijna de helft van de mensen met een krediet is de lening een last en meer dan 60% had bij nader inzien liever een kleiner bedrag geleend, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Veel mensen hebben zich vooraf niet goed laten informeren, constateert het budgetinstituut, dat pleit voor betere voorlichting.

"Ongeveer een derde weet niet precies hoe hoog de rente van de lening is, een kwart kan de looptijd van de lening niet precies aangeven en één op de tien leners moet meer aflossen dan zij vooraf hadden verwacht." Van de mensen met een krediet heeft bijna de helft meer dan € 5.000 geleend; 44% zit zeker vijf jaar aan de lening vast. Een op de vier heeft vooraf geen aanbieders vergeleken; ruim een derde kiest het liefst een aanbieder die het geld snel verstrekt. Mannen zijn eerder geneigd een lening te sluiten voor een aankoop dan vrouwen; die stellen de aankoop liever uit.
Volgens het Nibud moeten consumenten op een andere manier worden voorgelicht over lenen. "Er moet meer rekening worden gehouden met het feit dat mensen van tevoren vooral bezig zijn met de kortetermijnvreugde van de aanschaf van een product en weinig oog hebben voor de nadelen van een lening." Het Nibud wijst op de eigen Risicometer Lenen. "Kredietverstrekkers zouden meer op deze tool kunnen wijzen."
De onderzochte groep bestond uit 500 consumenten die de afgelopen vijf jaar hebben geleend en 500 consumenten die in die periode geen lening hebben gesloten.

Reageer op dit artikel