nieuws

Voorstel nieuwe hypotheekregels naar Raad van State

Financiële planning

De ministerraad heeft ingestemd met het door minister De Jager (Financiën) voorgestelde Besluit toetskader hypothecaire kredietverlening, dat nu voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Tegelijk heeft De Jager de banken een brief gestuurd met het verzoek zelf op korte termijn een nieuwe gedragscode op te stellen.

Voorstel nieuwe hypotheekregels naar Raad van State

In de algemene maatregel van bestuur, die de minister begin februari aan de Tweede Kamer hoopt te kunnen voorleggen, is onder meer bepaald dat de maximale hypotheek voortaan wordt gesteld op 112% van de waarde van de woning, waarbij het gedeelte boven 100% in de eerste zeven jaar wordt afgelost. Verder worden de mogelijkheden om van de richtlijnen af te wijken ingeperkt.

"Gelijktijdig heb ik – indachtig de administratieve lasten die regelgeving met zich brengt en indachtig het position paper dat ik van de Nederlandse Vereniging van Banken heb ontvangen – een brief aan de NVB verzonden", aldus De Jager. Als de NVB voor 1 februari met een geragscode komt die aan het toetskader voldoet, zal de minister mogelijk van de voorgenomen aanvullende regels afzien. "Ik zal de Kamer middels een brief ter zake betrekken in deze afweging."

Reageer op dit artikel