nieuws

‘Oplossing aandelenleaseclaims in zicht’

Financiële planning

De Vereniging Consument & Geldzaken ziet in vier recente uitspraken van klachteninstituut Kifid de basis voor een oplossing voor een kwart miljoen nog lopende aandelenleaseclaims. In de uitspraken oordeelt de geschillencommissie dat de aanbieders van de producten tekortkomingen in de informatieverstrekking en voorlichting aan consumenten vallen aan te rekenen.

‘Oplossing aandelenleaseclaims in zicht’

"Deze tekortkoming geldt met name voor de bijzondere zorgvuldigheid die een aanbieder van deze overeenkomsten in acht moet nemen", aldus Kifid. De geleden schade moet in beginsel worden vergoed, waarbij de tekortkomingen van de consument minder zwaar wegen dan die van de aanbieder. "De Commissie oordeelt naar billijkheid en in lijn met eerdere jurisprudentie dat de aangesloten instelling 60% moet vergoeden van de schade."
De Vereniging Consument & Geldzaken is nog betrokken bij zo'n 220.000 claims tegen Aegon en Groeivermogen (BNP Paribas). "Door de uitspraken van het Kifid er nu eindelijk duidelijkheid over de zorgplichtschendingen door de banken", aldus de vereniging. "In de uitspraken geeft de Klachtencommissie Kifid helder aan dat de zorgplicht die destijds op effectenleasebanken rustte gold ten opzichte van iedere potentiële klant aan wie een aandelenleaseproduct werd aangeboden." De vereniging roept Aegon en Groeivermogen op om te gaan onderhandele over een oplossing in het verlengde van de Kifid-uitspraken.

Reageer op dit artikel