nieuws

Delta Lloyd na overname grootste geld- en fraudeverzekeraar

Financiële planning

Delta Lloyd heeft vrijwel de gehele Nederlandse portefeuille fraude- en geldverzekeringen van Nationale Borg Maatschappij overgenomen. Door deze aankoop zegt Delta Lloyd zijn premieomzet in dit segment met ruim de helft te hebben vergroot en marktleider te zijn geworden.

Delta Lloyd na overname grootste geld- en fraudeverzekeraar

Nationale Borg, in 2007 door ING verkocht aan investeringsmaatschappijen HAL Investments en Egeria, gaat zich volledig toeleggen op garantiestellingen en herverzekeringen. Al eerder viel het besluit om te stoppen met de Belgische geld- en fraudeverzekeringspolissen. Het brutopremie-inkomen van Nationale Borg bedroeg in 2007 bijna € 63 mln. Niet bekend is hoe groot de nu overgedragen portefeuille precies is; wel dat de overdracht met terugwerkende kracht plaatsvindt per 1 januari 2009. Nagenoeg alle polissen worden omgezet naar Delta Lloyd-voorwaarden; de premie blijft gelijk. Assurantieadviseurs en relaties worden door Delta Lloyd in maart geïnformeerd.

Reageer op dit artikel