blog

Met verzwijgingen en halve waarheden schiet het niet op… (deel 2)

Financiële planning

Vorige keer gaf ik een voorbeeld van een halve waarheid, waardoor velen (ook deskundigen) op het verkeerde been werden gezet met als uiteindelijk resultaat een klant die onderverzekerd blijkt te zijn. Van verzwijging heb ik ook een aardig voorbeeld bij overlijdensrisicoverzekeringen: zo’n beetje het enige waarmee een levensverzekeraar nog geld kan verdienen.

Voor het gemak heb ik ook hier maar bij de marktleider gekeken: hoe die omgaat met de waarde van zijn verzekeringen bij beëindiging. Een onderwerp dat bij velen op de agenda staat en waarbij de discussie erom gaat of de waarde voor de klant is of voor de aanbieder. De meeste aanbieders stellen dat ze de waarde niet (kunnen) uitkeren, omdat deze is verdisconteerd in de premieberekening.
 
Hoe verdisconteren?
Nu zullen we dat dan maar geloven, hoewel ik me dan wel afvraag hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Want dat betekent dat je van tevoren moet inschatten hoeveel verval er zal zijn en dan zie ik grofweg twee mogelijkheden. Of je gaat veilig rekenen, dus met weinig verval, en dan doe je de klant tekort. Of je gaat scherp calculeren en dan zit je als aanbieder in de penarie als het verval (veel) lager wordt dan ingeschat. En dan hebben we echt een probleem, want de meeste aanbieders hebben niet eens voldoende marge om ook hun bestaande klanten een premieverlaging te bieden.
 
In de buurt van verzwijging
Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het allemaal prima is verwerkt. Waarom lees ik dan nergens duidelijk dat de premie zo laag kan zijn door waarde in te slikken bij verval (mijn woorden)? Niet in de consumentenbrochure en ook niets daarover in de productwijzer. Ja, je mag stoppen met premie betalen en je verzekering beëindigen. Ja, graag!  Het Verbond en het toezicht vinden het allemaal prima. En de klant moet het allemaal maar ontdekken in de veelgelezen polisvoorwaarden: op pagina 9, vlak voor bepalingen over belasting en verjaring staat het weggestopt in een verzamelartikel. Juridisch misschien voldoende, maar voor mij komt het in de buurt van verzwijging.
 
We hebben nog een lange weg te gaan…

Reageer op dit artikel