blog

Indexbeleggen: bezint eer ge begint!

Financiële planning

Indexbeleggen: bezint eer ge begint!

Indexbeleggen wordt met de dag populairder. De reden hiervoor is dat deze passieve fondsen goedkoper en eenvoudiger in elkaar lijken te steken dan hun actieve broers en zussen. Maar de ene indexvolger is de andere niet en voordat je het weet, leidt goedkoop plotseling tot een duurkoop. Oppassen geblazen dus!

Belangrijk is om allereerst uit te zoeken of het gaat om een fysiek of synthetisch indexproduct. Stel: je adviseert jouw klant om te beleggen in een tracker op de AEX-index. Dan koopt de financiële instelling die de tracker uitgeeft een mandje van aandelen die in de AEX zijn opgenomen: Aegon, Ahold, DSM, Koninklijke Olie Philips, Unilever et cetera. Precies in de verhouding (weging) waarin ze zijn opgenomen in de echte AEX-index. Met het kopen van deze tracker belegt jouw klant dus werkelijk voor een klein stukje in de 25 bedrijven die zijn opgenomen in de AEX. Dit soort trackers worden dan ook fysieke of cash based trackers genoemd.

Synthetische tracker
Tegenover de fysieke tracker staat de synthetische variant, ook wel swap based tracker geheten. Waar de fysieke tracker bestaat uit een mandje van aandelen is dit bij de synthetische tracker niet het geval. Deze tracker komt tot stand door een overeenkomst die gesloten wordt tussen de aanbieder van de tracker en een derde partij. Deze tegenpartij is in de meeste gevallen een bank. De trackeraanbieder koopt nu niet het mandje van 25 aandelen (het mandje) die in de AEX-index zijn opgenomen, maar zij houdt een mandje effecten aan die worden bepaald door de tegenpartij (kortom: jouw klant heeft geen idee waarin hij belegt). Op haar beurt verplicht de tegenpartij zich om het rendement van de door de tracker te volgen index te realiseren. Vervolgens ruilt (swap betekent ruilen) de tegenpartij het indexrendement tegen het rendement dat met het voorgeschreven mandje effecten behaald is. Via de ‘swap’ ontvangt de trackeraanbieder dus het rendement op de index. Indexbeleggingen eenvoudig? Nou, zoals je hebt kunnen lezen is dit lang niet altijd het geval!

Voor- en nadelen trackers
Of je nu kiest voor een fysieke of een synthetische tracker, beide volgen de index. Dus waarom zo moeilijk doen? Dat zit zo: bij de synthetische variant loopt jouw klant het tegenpartijrisico. De trackeraanbieder sluit immers een swapcontract af met de bank als tegenpartij. Deze bank kan failliet gaan. Wanneer dit faillissement echt plaatsvindt, dan wordt je klant hiervan de dupe. Nog maar een paar jaar geleden kon niemand geloven dat banken echt failliet kunnen gaan, maar inmiddels weten we wel beter. En juist om deze reden is het belangrijk om vooraf te weten of je met fysieke of synthetische trackers te maken hebt. Uiteraard kan de aanbieder van de synthetische tracker besluiten om met meerdere banken als tegenpartij zaken te doen om zo het risico te verminderen. Maar ook hier geldt weer: dan moet je daar als belegger wel van op de hoogte zijn.

Uitleenspelletje
Tot slot lenen veel Exchange Traded Funds (ETF’s) effecten uit. Over de risico’s die hieraan verbonden zijn, hoor of lees je weinig. Het grote risico van dit ‘uitleenspelletje’ is dat de partij die de stukken leent niet in staat is om de effecten weer te retourneren. Voor jouw klant als belegger in een tracker is het dan ook belangrijk om te weten hoe de uitgevende instelling van de tracker met dit uitleenrisico omgaat.

Al met al worden trackers beschouwd als het nieuwe wondermiddel van de beleggingswereld: goedkoop en eenvoudig beleggen. Zoals je hebt kunnen lezen zijn bij deze boodschap dus wel de nodige kanttekeningen te plaatsen. Kortom: trackers, bezint eer ge begint!

Reageer op dit artikel