artikel

De democratisering van vermogensbeheer

Financiële planning 2110

Privileges die vroeger uitsluitend voorbehouden waren aan HNWI’s zijn sinds kort ook toegankelijk voor reguliere beleggers en bankklanten. Vermogensadvies en vermogensplanning waren de eerste diensten die werden geboden aan deze nieuwe klantengroep.

De democratisering van vermogensbeheer

Meer transparantie in producten en kosten

Vermogensadvies was de grootste focus van de laatste aanscherping van de regelgeving op het gebied van beleggersbescherming (MiFID II, RDR), die leidde tot meer transparantie in producten en kosten. Daarnaast beperkt of elimineert deze striktere regelgeving ook de financiële stimuli die banken en vermogensbeheerders ontvangen naast hun inkomen.

Van productgericht naar gestandaardiseerd advies

Hierdoor zijn veel banken overgestapt van puur productgericht advies naar gestandaardiseerd advies op basis van productpakketten. Deze nieuwe aanpak creëerde de mogelijkheid om beleggingsadvies te geven aan een breder klantenbestand, waaronder de meer welvarende klantengroepen. Deze klanten hebben over het algemeen eenvoudiger beleggingsbehoeften, waarvoor een gestandaardiseerd vermogensplanningsmodel voldoende lijkt.

Terugkerende advieskosten in plaats van provisies

Verder is het ook zo dat veel banken geen andere keuze hadden dan hun doelgroep en hun aanbod te verbreden, in hun zoektocht naar nieuwe inkomstenbronnen uit terugkerende advieskosten in plaats van provisies. Deze aanpak resulteerde in twee langetermijneffecten: klantloyaliteit en extra inkomsten wanneer die welvarende klanten op een dag uitgroeien tot HNWI’s.

Hoewel velen in de sector verwachtten dat de robo-platforms het high-end vermogensbeheer in gevaar zouden brengen of zelfs het marktaandeel ervan zouden veroveren, richten de platforms zich op beleggers met een kleiner vermogen

Technologische vooruitgang

Wat ook bijdraagt aan de enorme toename van vermogensbeheerdiensten is de vooruitgang van de technologie en de groei van niet-financiële spelers. Deze laatste bieden goedkope en geautomatiseerde beleggingen aan en proberen het traditionele portefeuillebeheer na te bootsen met eigen algoritmes.
Het aantal robo-adviseurs op de financiële markt, hun gebruikersvriendelijke diensten en hun lagekostenstrategie stelden hen in staat om een deel van het wereldwijde vermogen te verwerven dat niet in aanmerking komt voor reguliere vermogensbeheerdiensten.

Hoewel velen in de sector verwachtten dat de robo-platforms het high-end vermogensbeheer in gevaar zouden brengen of zelfs het marktaandeel ervan zouden veroveren, richten de platforms zich op beleggers met een kleiner vermogen. Zo kwam er een nieuw type klant op de markt voor digitaal vermogensbeheer.

Investeringen en vermogensbeheer toegankelijker

De groeiende toegankelijkheid van investeringen en de huidige trend van online vermogensplanningsplatforms worden ook gestimuleerd door de veranderende demografie en de nieuwe gewoonten van mensen. Vandaag gaat men ervan uit dat bank- en beleggingsdiensten reguliere consumentendiensten zijn die eenvoudig te kopen en te beheren zijn en die transparant en toegankelijk zijn voor iedereen. In de nabije toekomst wordt er verwacht dat commerciële giganten zoals Amazon of Apple zich op de markt zullen begeven.

De voordelen van deze niet-financiële spelers zijn hun krachtige distributiekanalen en geavanceerde tools voor het analyseren van de voorkeur van klanten

Voordelen van niet-financiële spelers

Neem bijvoorbeeld het succesverhaal van Yu’e Bao, een geldmarktfonds dat via Ant Financial, het vroegere Alipay, wordt aangeboden aan Alibaba-klanten. De voordelen van deze niet-financiële spelers zijn hun krachtige distributiekanalen en geavanceerde tools voor het analyseren van de voorkeur van klanten. Zo ontstaan ecosystemen die zorgvuldig zijn afgestemd op de klanten van deze nieuwe spelers, ook financieel gezien en op investeringsvlak.

Grotere druk op reguliere bancaire spelers

Het evoluerende banklandschap legt een nog grotere druk op de reguliere bancaire spelers, alsof krimpende marges, verouderde systemen of de versnippering van processen en diensten niet voldoende uitdaging vormden.

Vandaag bieden steeds meer financiële instellingen online beleggingsdiensten aan, hetzij als aanvulling, hetzij als een volwaardig alternatief

Digitale vooruitgang in sector

Zijn banken klaar voor deze nieuwe welvarende klant en voor de nieuwe distributiemodellen die elke dag aan populariteit winnen? Wat is hun digitale strategie? Hoe zullen zij met eventuele technologiegiganten concurreren?

Wat zeker positief is aan het huidige klimaat, is de digitale vooruitgang die de sector heeft geboekt. Vandaag bieden steeds meer financiële instellingen online beleggingsdiensten aan, hetzij als aanvulling, hetzij als een volwaardig alternatief. Dit is meteen de eerste stap naar lagere klantengroepen. De democratisering van vermogensbeheer betekent immers niet dat banken zich moeten heroriënteren en volledig moeten inzetten op online platforms met geautomatiseerde advies- of vermogensbeheerdiensten. De technologie moet gebruikt worden om te kunnen automatiseren en de operationele mogelijkheid te bieden om de diensten uit te breiden naar verschillende klantengroepen. Technologie is een van de belangrijkste instrumenten om tegemoet te komen aan de behoeften van de bancaire ‘middenklasse’. Hetzij in een volledig digitale modus, hetzij hybride, waarbij de menselijke dimensie wordt gecombineerd met een online aanbod.

Forbes concludeert dat de grootste vermogensoverdracht in de geschiedenis naar verwachting zal plaatsvinden in de komende 30 tot 40 jaar

Groeiende klantengroep

Waarom is het de moeite om je aan te passen aan welvarende klanten? Deze klantengroep groeit significant en heeft een aanzienlijk deel van de persoonlijke rijkdom van de wereld in handen. Met 17,3 triljoen dollar aan belegd vermogen in 2017, vertegenwoordigt het segment meer dan 30% van de mondiale rijkdom. Volgens de Boston Consulting Group wordt het welvarende segment momenteel vertegenwoordigd door ongeveer 72 miljoen mensen, m.a.w. de opkomende middenklasse.

Klanten van morgen

Bovendien zijn welvarende klanten de miljonairs van morgen. Zo concludeert Forbes dat de grootste vermogensoverdracht in de geschiedenis plaats zal vinden in de komende 30 tot 40 jaar. Om aan de behoeften van deze klanten te voldoen, moeten financiële instellingen een efficiënt dienstenmodel bieden, maar ook gebruik maken van krachtige nieuwe digitale technologieën. Het is tijd voor lichte, flexibele en democratische investeringsmogelijkheden.

Dit artikel is gesponsord door Comarch

Reageer op dit artikel