Whitepapers

Serviceproviders onder de loep

Cijfers

Serviceproviders onder de loep

Omdat er geen algemeen aanvaarde definitie van een serviceprovider is en vele bedrijven zich dus serviceprovider noemen of zo worden gezien, worden daardoor vaak alle serviceproviders op één hoop gegooid. Dat is zeker niet terecht. Dat is voor RIFD aanleiding geweest om met een verbeterde indeling te komen en verschillende typen te onderscheiden. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de markt van serviceproviders.

Door deze indeling ontstaat meer inzicht en eenduidigheid in de markt van serviceproviders. Bovenstaande is vastgelegd in de whitepaper: Serviceproviders onder de loep. De whitepaper is geschreven vanuit de optiek van de aanbieder. Verzekeraars kunnen op basis van de nieuwe typeringen in hun distributiebeleid beter gefundeerde keuzes maken.

Whitepaper: Serviceproviders onder de loep

Reageer op dit artikel