nieuws

Resultaat NN licht gestegen

Cijfers

Resultaat NN licht gestegen

Het operationele resultaat van NN is in het eerste kwartaal van 2015 met 3,1% gestegen naar € 304 mln ten opzichte van het 1ste kwartaal 2014. Kostenreductie en stijgende verkopen zijn daar debet aan. NN heeft al langer een programma lopen om het aantal medewerkers terug te brengen en zo de kosten te verlagen. De verzekeraar realiseerde een kostenreductie van € 22 mln in het eerste kwartaal.

Het nettoresultaat van de verzekeraar laat nog een veel groter verschil zien dan met een jaar geleden. Het afgelopen kwartaal leverde een plus op van € 485 mln tegenover € -215 mln in het eerste kwartaal in 2014. De verzekeraar nam in 2014 eenmalig een last voor de pensioenverplichtingen van het eigen personeel, plus een eenmalige last voor een gesloten Japanse portefeuille. De verkopen stegen het eerste kwartaal met 11% tot een half miljard. Dit is mede te danken aan de overname van een pensioenportefeuille van cementfabriek Enci.

Schadebedrijf
Een uitdaging ligt er bij het schadebedrijf. Daar ligt de combined ratio (schade plus administratie) nog iets boven de 100%, waar gestreefd wordt naar 97% of lager in 2018. Wel nam het bedrijfsresultaat van dit onderdeel toe. Dit was mede te danken aan een verbetering van het resultaat bij Ziekte & Ongevallen en de verbeterde ‘underwriting’ resultaten bij Motor.

Woekerpolissen
In de persverklaring bij de kwartaalcijfers blijft NN vasthouden aan haar standpunt inzake de woekerpolissen. De uitspraak van het Europese Hof op 29 april zou in haar voordeel zijn, namelijk dat achteraf géén hogere eisen gesteld kunnen worden aan de informatievoorziening dan de eisen die indertijd golden.

Aandelen
NN Group maakt zich steeds losser van ING Group. De laatste verlaagde haar aandelenbelang in NN Group tot 54.6%. Verder wordt de ING-naam steeds meer vervangen door NN.

 

Reageer op dit artikel