nieuws

Omzet Dela vorig jaar met 8% gegroeid

Cijfers

Omzet Dela vorig jaar met 8% gegroeid

Coöperatie Dela zag vorig jaar de operationele activiteiten met bijna 8% groeien tot € 499 (463) mln, waarvan € 289 (260) mln uit premie-inkomen en € 210 (202) mln opbrengst uit uitvaartverzorging. Mede dankzij de overname van de Lilas portefeuille van de AXA Groep in België telt de coöperatie nu in totaal zo’n 3,7 miljoen verzekerden. Het operationele resultaat steeg naar € 111 (103) mln, iets minder dan begroot vanwege lagere rente-opbrengsten.

Dela meldt vooral goede resultaten bij overlijdensrisicoverzekeringen. Na aftrek van een winstdeling voor polishouders van € 81 mln bedroeg de nettowinst vorig jaar € 60 mln, mede door goede beleggingsresultaten. Het verzekerd kapitaal groeide naar een totaal van € 20 mld en er werden 41.000 uitvaarten verzorgd.  
“De markt voor nieuwe uitvaartverzekeringen is zoals verwacht verder gekrompen in 2012”, aldus de directie in het jaarverslag. “Toch wisten wij ook in Nederland een netto aanwas in het aantal verzekerden te realiseren.” Het blijkt moeilijk om voor 2013 een goede inschatting te maken van het totale financiële resultaat: “De verdere krimp van de uitvaartverzekeringsmarkt baart ons zorgen, want vooral aan de onderkant van de markt dreigt verschraling. Met het provisieverbod worden vooral drempels opgeworpen voor diegenen die het financieel al moeilijk hebben. Deze ontwikkeling zullen we nauwlettend blijven volgen. Dat past bij onze achtergrond.”

Reageer op dit artikel