nieuws

Nog veel behoefte aan dienstverlening Stichting Sjoa

Cijfers

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa heeft in 2012 bijna € 290.000 uitgekeerd aan 380 rechthebbenden. Sinds de oprichting in 1999 is in totaal € 7,1 mln uitgekeerd aan meer dan 10.000 Joodse slachtoffers en hun nabestaanden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting.

Nog veel behoefte aan dienstverlening Stichting Sjoa

De gemiddelde uitkering in 2012 bedroeg € 366. In 2011 was dit nog € 448. Een verklaring voor de afname van de gemiddelde uitkering is gelegen in het feit dat er ook in 2012 relatief veel vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden naar de erfgenamen. Hieruit is gebleken dat er meer erfgenamen zijn en er dus recht is op kleinere delen van nalatenschap.
De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa is voortgekomen uit de overeenkomst die het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Joods Overleg in november 1999 sloten. Doel van de overeenkomst is de afwikkeling van levens- en uitvaartverzekeringen van Joodse verzekerden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn beroofd. De stichting zou aanvankelijk tot 1 januari 2010 aanvragen in behandeling nemen, maar door het grote aantal aanvragen is besloten om nog tot 1 januari 2015 door te gaan. Er is nog steeds  veel behoefte aan het beantwoorden van vragen over het honoreren van claims rond oorlogspolissen.

Reageer op dit artikel