nieuws

Juweliersonderlinge Juwon verdubbelt winst in 2012

Cijfers

Juwon, de juweliersonderlinge in IJsselstein, zag vorig jaar de winst bijna verdubbelen ten opzichte van het jaar daarvoor. In het jaarverslag over 2012 meldt de directie dat de winst na belastingen uiteindelijk € 290.382 bedroeg tegen € 154.309 in 2011. De bruto combined ratio kwam uit op 89% (103% in 2011). Ook de opbrengsten uit beleggingen verbeterden, met name door een waardestijging van de obligatieportefeuille.

Juweliersonderlinge Juwon verdubbelt winst in 2012

Het premie-inkomen voor de Juwon blockpolissen is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van het premie-inkomen in 2011. Ultimo 2012 bedroeg het aantal lopende polissen 699. De bruto schadelast (vòòr herverzekering) als percentage van het premie-inkomen bedroeg 53% (73% in 2011). Van de totale schadelast had 49% betrekking op overval- en winkeldiefstalschaden, 29% op inbraakschaden, 9% op transportschaden en 13% op brand-, water-, storm- en overige schaden. Het totaal aantal schademeldingen bedroeg het afgelopen jaar 196 (227 in 2011), waaronder 6 schades boven € 40.000 (11 grote schades in 2011).
In 2012 lijkt een einde te zijn gekomen aan de stijging van het aantal overvallen waarmee de juweliersbranche de afgelopen jaren werd geconfronteerd. Het totaal aantal overvallen is met 35% gedaald van 86 overvallen in 2011 naar 56 overvallen in 2012. De eerste vier maanden van 2013 laten een verdere gunstige ontwikkeling zien in het aantal overvallen op juweliersbedrijven. Het aantal overvallen in deze periode daalde met 25% ten opzichte van het aantal overvallen in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde schadelast bij overvalschaden was lager dan in voorgaande jaren. Dit houdt verband met het feit dat vaak kleinere voorraden aan gouden sieraden worden aangehouden en met de in de tweede helft van vorig jaar ingezette daling van de goudprijs. Een daling die is doorgezet in de eerste maanden van 2013 verder gedaald.
Het bij overvallen tegen personen gebruikte geweld blijft een bijzonder punt van aandacht voor Juwon.

Reageer op dit artikel