nieuws

Fors verlies voor SNS Reaal

Cijfers

SNS Reaal rapporteert over 2012 een nettoverlies van € 972 miljoen ten opzichte van een nettowinst van € 114 miljoen in 2011. Dat komt met name door afboekingen op vastgoed. De kernactiviteiten (bank en verzekeraar) boeken gecorrigeerd voor incidentele posten weliswaar een nettowinst van € 443 miljoen, maar noteren onder de streep een verlies van € 159 miljoen. “Wij beseffen dat bescheidenheid voor ons in de toekomst een sleutelwoord is”, aldus CEO Gerard van Olphen.

Fors verlies voor SNS Reaal

Reaal Leven rapporteerde een fors lagere nettowinst van € 72 miljoen (€ 247 mln). Die wordt toegeschreven aan een bijzondere waardevermindering van de goodwill door toegenomen concurrentie en ‘aanhoudend moeilijke marktomstandigheden’ in de levenmarkt. Ook de gewijzigde wetgeving ten aanzien van de provisies leverden een bijzondere waardevermindering van € 18 miljoen op. De onderliggende winst daalde door een lager direct beleggingsresultaat. De schadetak boekte een nettoverlies van € 84 miljoen, tegenover een nettowinst van € 32 miljoen in 2011. Ook daar speelt een bijzondere waardevermindering van goodwill van € 110 miljoen netto. Ook speelden hogere schadequotes bij brand en transportverzekeringen het resultaat parten.
Zwitserleven noteerde een nettoverlies van € 120 miljoen, een daling van € 33 miljoen. Dit verlies is voor € 95 miljoen netto toe te schrijven aan de waardevermindering van de merknaam. “Dit houdt verband met de moeilijke omstandigheden op de pensioenmarkt, die tot uiting kwamen in de aanhoudend lage rente, hogere levensverwachting, verwachte hogere toekomstige kapitaaleisen en toegenomen concurrentie van nieuwe marktpartijen met laag kostenprofiel die de prijzen en marges onder druk zetten. Bovendien is het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille afgenomen, wat een daling van de toekomstige beleggingsresultaten betekent”, aldus de toelichting op de jaarcijfers.
Contrasten
CEO Van Olphen noemt 2012 een jaar van contrasten. “In het eerste halfjaar lag de focus nog op de uitvoering van onze strategische prioriteiten. In de tweede helft van het jaar begon een intensieve periode van nauwe samenwerking met De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën om tot een allesomvattende oplossing te komen voor de kredietrisico’s van de vastgoedfinancieringsportefeuille van Property Finance en de kapitaalbasis van SNS Reaal. Er is veel veranderd. Toch vinden we het belangrijk om verslag te doen over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Verder zijn we ons uiteraard bewust van onze verantwoordelijkheid een antwoord te vinden op de vraag hoe de  Nederlandse belastingbetaler uiteindelijk zal worden gecompenseerd voor zijn steun aan SNS Reaal. Wij beseffen dat bescheidenheid voor ons in de toekomst een sleutelwoord is.”

Reageer op dit artikel