nieuws

Van den Heuvel nieuwe voorzitter RvC Centramed

Cijfers

Jaap van den Heuvel, bestuursvoorzitter van de Reinier de Graaf Groep, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed. Hij volgt Wout Adema op, de senior manager Zorginkoop Tweedelijnszorg van Achmea, die na acht jaar de RvC van Centramed verlaat. Van den Heuvel had sinds een jaar zitting in de RvC.

Van den Heuvel nieuwe voorzitter RvC Centramed

 Daarnaast is de toetreding van Dolf Kamermans tot de RvC ter goedkeuring voorgelegd aan toezichthouder De Nederlandsche Bank. Kamermans heeft ruime ervaring opgedaan in diverse bestuursfuncties bij zorgverzekeraars, eerst bij Zilveren Kruis, later Achmea.
De algemene ledenvergadering – waarin de zeventig aan Centramed verbonden zorginstellingen zijn vertegenwoordigd – toonde zich onlangs positief over de gepresenteerde jaarcijfers over 2012 en het behaalde resultaat van € 928.000. Ook nam de solvabiliteit verder toe, tot ver boven de gestelde vereisten. De leden namen met instemming kennis van de maatregelen die Centramed heeft ingezet om het afhandelingsproces van medische aansprakelijkheidszaken te verkorten en te verhelderen.

Reageer op dit artikel