nieuws

Verzekeraars verdienen dikke 7 volgens GfK-onderzoekers

Cijfers

Nederlandse consumenten geven verzekeraars op het aspect ‘vertrouwen’ gemiddeld een 7,1. De verzekeraars zelf hadden hier slechts een 5,3 verwacht. Het wel of niet hebben van een woekerpolis heeft groot effect op de klanttevredenheid. Mensen die een woekerpolis hebben, geven gemiddeld een 6,8 voor een levensverzekeraar, mensen zonder woekerpolis een 7,4. Dit zijn enkele conclusies uit een gezamenlijk onderzoek van GfK en het Verbond van Verzekeraars, die vandaag zijn gepresenteerd tijdens het GfK Finance Jaarcongres in Utrecht, onder voorzitterschap van AM-hoofdredacteur Theo van Vugt.

Verzekeraars verdienen dikke 7 volgens GfK-onderzoekers

Begin dit jaar startte een groot onderzoek onder 20.000 consumenten om de verhoudingen tussen verzekeraars en consumenten in kaart te brengen. Er zijn interviews gehouden met directies van financiële organisaties om duidelijk te krijgen hoe de sector tegen bepaalde zaken aankijkt en hoe de sector denkt dat consumenten tegen deze zaken aankijken. 
Naast het meevallende rapportcijfer vond onderzoeker Eric Landwaart van GfK nog een bijzonderheid ten aanzien van het prijsaspect: “Waar verzekeraars denken dat dit zeer belangrijk is, benoemen consumenten dit als een van de minst belangrijke aspecten.”
Verbondsvoorzitter Richard Weurding was in zijn nopjes met de gepresenteerde uitkomsten: “De voor ons belangrijkste boodschap uit het onderzoek is dat consumenten duidelijk meer tevreden zijn over verzekeraars dan verzekeraars zelf hebben ingeschat.(…) Het is mooi om ook nu te zien dat prijs toch niet de allesoverheersende factor is voor de klant. Hoewel het bij nieuwe schadeverzekeringen natuurlijk en terecht wel een wezenlijke rol speelt. De consument maakt dus een prijs-/kwaliteitsafweging.”
Tamelijk opmerkelijk vond Weurding dat zorgverzekeraars lager scoren dan levens- en schadeverzekeraars:  “Dat is opvallend nieuws omdat zorgverzekeraars altijd beter scoorden dan andere verzekeraars. Ik vermoed dat deze uitslag echt wijst op een ‘dagkoers’. Dat zich hier de recente verhogingen van de eigen bijdrage, eigen risico en de kritische geluiden over de almaar stijgende zorgkosten in combinatie met de regierol van verzekeraars weerspiegelen.”
AMplus heeft met enige regelmaat verslag gedaan van het onderzoek. In de editie die uitkomt op 29 april wordt breder ingegaan op de resultaten die nu zijn gepresenteerd. De complete resultaten, samen met alle gehouden interviews, komen beschikbaar in boekvorm. De eerste exemplaren worden op 12 juni uitgereikt tijdens de bijeenkomst ‘Zekerheid in een onzekere toekomst, inspiratie voor klant en verzekeraar’ van het Verbond van Verzekeraars.

Resultaten in AMplus

In het komende nummer van AMplus nr. 5 dat 26 april verschijnt, wordt nader ingegaan op het onderzoek van GfK.

Reageer op dit artikel