nieuws

Premieomzet Donatus met 6% gestegen

Cijfers

Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus heeft het jaar 2012 afgesloten met een batig saldo van € 11,9 mln. Dit resultaat is tot stand gekomen door een combinatie van een lage schadelast, goede beleggingsresultaten en een groei van de premieomzet in Nederland met 6,0%, van € 24,9 mln in 2011 naar € 26,4 mln in 2012. De algemene reserve is gestegen van € 48,1 mln naar € 50,2 mln. De solvabiliteitsratio van Donatus bedraagt 830%.

Premieomzet Donatus met 6% gestegen

De schadelast die na herverzekering voor eigen rekening van Donatus in Nederland komt, bedraagt € 3,3 mln. Donatus had vorig jaar naar eigen zeggen een goed schadejaar, met slechts een grote schade boven de € 0,5 mln. Het aantal schademeldingen is met 3% licht gedaald van 2755 in 2011 naar 2679 in 2012. In 2012 zijn er nauwelijks stormschades gemeld. De schadelast door diefstal, inbraak en vandalisme bij kerkelijke gebouwen is stabiel gebleven en komt op € 0,9 mln. Dit betreft met name koper- en looddiefstallen. Diefstal van religieuze kunst vindt sporadisch plaats.
Over 2013 wordt een minder gunstig schadejaar verwacht. In februari vond er een grote kerkbrand op Ameland plaats en een brand van een monumentale boerderij in Strijen.
De ledenraad van Donatus heeft in de vergadering van 3 april besloten tot een restitutie van 40% over de in 2012 betaalde premie, ofwel € 9,8 mln premierestitutie. Voorts wordt nog € 2,1 mln toegevoegd aan de algemene reserve.
Directievoorzitter Alphons van der Voorn blikt tevreden terug op afgelopen jaar: “Donatus laat een forse groei zien in zowel de kerken- als monumentenmarkt. Ondanks alle mediaberichten van sluitende kerken, heeft Donatus slechts van 24 kerkgebouwen royementen ontvangen. Bovendien zijn 50 kerkgebouwen nieuw toegevoegd aan onze kerkenportefeuille. In totaal zijn er 4.500 kerkgebouwen verzekerd bij Donatus. De monumentenportefeuille is in 2012 bijna verdubbeld. Door de bijzondere expertise om monumentaal erfgoed te taxeren en te verzekeren wordt Donatus in toenemende mate betrokken bij het verzekeren van niet-religieuze monumenten. We staan er gezond voor in een snel veranderende omgeving.”

Reageer op dit artikel