nieuws

Klaverblad heeft last van ‘gebonden’ adviseurs

Cijfers

Prijsconcurrentie en ‘gebonden’ advies hebben Klaverblad in 2012 parten gespeeld. Bij een stijging van het aantal nieuwe polissen neemt het premie-inkomen met 1,5% af tot € 209,1 miljoen. Het jaar wordt afgesloten met een nettowinst van € 57,9 mln (2011: 17,5 mln). Voor 2013 voorspelt de maatschappij echter een beperkte groei en een behoorlijk lager resultaat.

Klaverblad heeft last van ‘gebonden’ adviseurs

Het mooie resultaat is volgens de directie met name door beleggingsresultaten aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2012 € 376,5 mln, zes keer zo groot als wettelijk vereist is. Punt van aandacht vormt de distributie. De in 2012 gestarte reclamecampagne zorgde voor een stijging van het aantal nieuwe verzekeringen. Dat desondanks het premie-inkomen afneemt heeft volgens de directie enerzijds te maken met een overvolle verzekeringsmarkt, maar anderzijds is de afname volgens hen toe te schrijven aan een groep adviseurs die nauw verbonden zijn aan een bepaalde verzekeraar. Directeur Peter Paul Barth: “Vaak hebben zij een volmacht of zijn zij eigendom van die verzekeraar. Het valt ons op dat deze adviseurs er op voorhand van uitgaan dat het belang van hun klanten het best gediend is met een verzekering van die ene verzekeraar. Voor ons in het zuur dat sommige van deze verzekeraars door de Nederlandse Staat op de been zijn gehouden. Gelukkig zijn de meeste onafhankelijk adviseurs nog echt onafhankelijk. Met deze adviseurs blijven wij graag nog lang samenwerken.”

Reageer op dit artikel