nieuws

Allianz integreert activiteiten BeNeLux

Cijfers

Het totale premie-inkomen van Allianz Nederland nam in 2012 met 14% af tot € 990 mln. Een extra dotatie aan de schadereserves voor de branche Inkomen drukken het operationeel resultaat, dat onder de streep uitkomt op € 83 mln (2011: € 108 mln).

Allianz integreert activiteiten BeNeLux

De divisie Schade zag het bruto premie-inkomen afnemen, van € 829 mln tot € 714 mln. De daling van is deels toe te schrijven aan het beëindigen door Allianz van een groot herverzekeringscontract. Een correctie hierop laat zien dat de omzet in het motor- en mkb segment een autonome groei van 5% heeft gerealiseerd. Bij de divisie Leven neemt het premie-inkomen door een afnemende vraag naar individuele Levenproducten af van € 317 mln in 2011 naar € 276 mln in 2012.
De verzekeringsactiviteiten binnen de Allianz Nederland Groep boekten een operationeel resultaat van € 76 mln (2011: € 100 mln). De divisie Schade draagt hieraan € 16 mln bij (2011: € 44 mln) en de divisie Leven € 60 mln (2011: € 56 mln). De bijdrage van het onderdeel Asset Management bedroeg € 7 mln (2011: € 7 mln). Het Nederlandse bedrijf beschikt over een stevige solvabiliteitsmarge van 225% (2011: 201%).

Allianz Benelux
Allianz SE heeft besloten om de activiteiten van Allianz Nederland, Allianz Belgium en Allianz Life Luxembourg te integreren. “Op deze manier kunnen we gezamenlijk krachtiger investeren in nieuwe IT systemen, moderne processen en technische expertise. We kiezen bewust voor een geleidelijke integratie. Hiermee borgen wij de continuïteit in onze dienstverlening, terwijl wij tegelijkertijd werken aan vernieuwing van ons commercieel en operationeel businessmodel”, aldus Sjoerd Laarberg, General Manager van Allianz Nederland.
 

Reageer op dit artikel