nieuws

Verzekeraars doen aandelen van de hand

Cijfers

In het derde kwartaal van 2012 hebben verzekeraars de herschikking van hun beleggingsportefeuille voortgezet, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Verzekeraars verkochten voor € 1,4 mld aandelen en beleggingsfondsen en stapten voor € 1 mld over naar obligaties.

Verzekeraars doen aandelen van de hand

De effectenportefeuille van verzekeraars nam met € 9,5 mld toe tot € 281 mld per eind september 2012. Voor bijna € 1 mld zijn aandelen afgestoten, vooral van bedrijven, waarvan de helft uit Nederland. Daar stonden netto aankopen van obligaties tegenover. Obligaties van vooral Duitse, Engelse en Spaanse banken werden verkocht (€ 0,6 mld). Ook Frans overheidspapier werd van de hand gedaan. De opbrengsten zijn voornamelijk belegd in Duits overheidspapier (€ 1,6 mld), terwijl er ook aankopen werden gedaan van papier uitgegeven door Nederland, de Europese Unie en EFSF alsook Noord-Amerikaanse overheden.
Per saldo werd voor ruim € 2 mld langlopend overheidspapier gekocht, waardoor de omvang van deze portefeuille toenam tot € 124 mld (eind juni € 118 mld).

Reageer op dit artikel