nieuws

Zorg en Zekerheid groeit én krimpt

Cijfers

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft deze week de 400.000ste verzekerde ingeschreven. De verzekeraar uit Leiden maakt sinds de introductie van de nieuwe zorgverzekering in 2006 een gestage groei door met een gemiddelde van bijna 9.000 nieuwe verzekerden per jaar. Het uitstroomcijfer lag vorig jaar 0,4% lager dan het landelijk gemiddelde van 4,6%.

Zorg en Zekerheid groeit én krimpt

Het polissenbestand van Zorg en Zekerheid, dat zichzelf ook op aanvullende polissen een acceptatieplicht heeft opgelegd, bestaat voor 99% uit natura-producten. Bijna 90% van de verzekerden woont in de regio groot-Leiden. Zoals AMweb eerder al meldde wist de verzekeraar dankzij een succesvolle zorginkoop 2011 positief af te sluiten. Ondanks dit positieve nieuws kondigde directievoorzitter Ton van Houten gisteren een reorganisatie aan die een besparing van ruim 30 fte moet opleveren, 7% van het totaal. De ondernemersraad is al akkoord met de plannen, na de zomer volgt het overleg met de vakbonden. Van Houten benadrukt dat er goed gekeken wordt naar de mobiliteit van functies. Van een ‘kaasschaafmethode’ zal geen sprake zijn en het zorg/verzekeringswinkelnetwerk blijft in tact. De kostenbesparing is het gevolg van de digitaliseringslag waardoor de administratie inmiddels vrijwel volledig papierloos verloopt, en van de nieuwe wetgeving rond de AWBZ, die intussen alweer met een jaar is uitgesteld.

Reageer op dit artikel