nieuws

Hypotheekschuld gegroeid tot 111% BBP

Cijfers

De totale hypotheekschuld in ons land is vorig jaar toegenomen tot een kleine € 670 mld, inmiddels 111% van het bruto binnenlands product (BBP), zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitstaande hypotheekschuld is sinds 2007 groter dan het BBP. Wel is de waarde van de koopwoningen bijna tweemaal zo groot als de schuld : € 1.400 mld. De spaar- en pensioentegoeden zijn eveneens groter dan de hypotheekschuld.

Hypotheekschuld gegroeid tot 111% BBP

"Dit neemt niet weg dat voor veel individuele huishoudens de woningwaarde lager is dan de aangegane hypotheek", zo nuanceert het CBS. Relatief gezien heeft Nederland de hoogste hypotheekschuld in de eurozone. Sinds 1996 is het totaal aan langlopende leningen van huishoudens 3,8 keer zo groot geworden, terwijl de waarde van de koopwoningenvoorraad in dezelfde periode met een factor 3,2 is gegroeid.  

Het CBS wijst op de rol van spaar- en beleggingshypotheken. "In landen waar de hypotheekrente niet aftrekbaar is, bestaan deze hypotheekvormen niet. Hierdoor is in deze landen de relatieve hypotheekschuld weliswaar lager, maar er staat ook geen spaarhypotheekdepot tegenover. Dit wordt in internationale vergelijkingen van de hypotheekschuld wel eens over het hoofd gezien."
Het totale spaartegoed van Nederlandse huishoudens bedroeg eind vorig jaar € 332 mld. "De spaartegoeden nemen sinds 2008 relatief sneller toe dan de hypotheekschuld." Aan pensioengelden is voor € 1.140 mld bij elkaar gespaard. "Veel andere landen hebben weliswaar een lagere hypotheekschuld, maar ook veel minder pensioensreserves. Hiermee is de hypotheekschuld uiteraard niet geëlimineerd, want deze gelden zijn gereserveerd voor (toekomstige) gepensioneerden, ongeacht hun schuldsituatie. Maar het nuanceert wel het beeld van de vermogenspositie van Nederlandse huishoudens."

Reageer op dit artikel