nieuws

Hypotheekproductie Delta Lloyd daalt fors in eerste helft 2012

Cijfers

De nieuwe hypotheekproductie van Delta Lloyd is in de eerste helft van 2012 gedaald tot € 462 miljoen, tegen € 1,2 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst bleef met € 218 miljoen redelijk op peil; de daling bedraagt € 9 miljoen. Het concern ziet vooral kansen in de markt voor collectief pensioen.

Hypotheekproductie Delta Lloyd daalt fors in eerste helft 2012

De operationele kosten daalden met 6 procent tot 399 miljoen euro. Delta Lloyd streeft ernaar de kosten dit jaar onder € 820 miljoen te houden. Het operationeel resultaat bleef daardoor stabiel, maar onder aan de streep liep het nettoverlies fors op, van € 342 miljoen tot € 942 miljoen. Dat is volgens Delta Lloyd met name het gevolg van de dalende langetermijnrente en sterk schommelende aandelenmarkten.
Het totale bruto premie-inkomen nam met 2%  toe tot € 2,87 miljard. De vraag naar fiscale bankspaarproducten bleef fors groeien. In het eerste halfjaar van 2012 groeide het bankspaartegoed ten opzichte van eind 2011 met € 412 miljoen tot een totaal van € 1.639 miljoen. Ten opzichte van een jaar geleden (€ 933 miljoen) was de stijging 76%.
Volgens het concern is de kwaliteit van de hypotheekportefeuille uitstekend. "Het percentage wanbetalers op hypothecaire schulden bij Delta Lloyd Groep stijgt licht maar is nog steeds laag", aldus de toelichting op de cijfers. Delta Lloyd is "bijzonder waakzaam" over de ontwikkelingen in de vastgoed- en huizenmarkt. "De funding van hypotheken is moeilijker geworden vanwege de voorgestelde ongunstige behandeling van Mortgage Backed Securities onder het Basel III en Solvency II regime."
Groeikansen ziet het concern in de markt voor collectieve pensioenen. "Delta Lloyd Groep is goed gepositioneerd in die markt en zal hier, bij een gunstige ontwikkeling van de markten, van kunnen profiteren", aldus het halfjaarverslag.

Reageer op dit artikel