nieuws

Winst ZLM bijna verdampt

Cijfers

ZLM Verzekeringen in Goes heeft vorig jaar de premie-omzet licht zien dalen tot € 88,3 (90,5) mln. Het resultaat na belastingen kelderde echter tot € 0,7 (16,3) mln. Deze afname wordt enerzijds veroorzaakt door een € 2,0 mln lager technisch resultaat en anderzijds door een € 18,4 mln lager resultaat op beleggingen.

Winst ZLM bijna verdampt

Het effect hiervan werd enigszins gecompenseerd doordat het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting € 5,0 mln lager was dan in 2010.
De totale baten van ZLM daalden in 2011 met € 0,7 mln ten opzichte van 2010 tot € 89,7 mln. Dit werd mede veroorzaakt door de verkoop, eind 2010, van de aov-portefeuille. De verdiende premie in de branche Ongevallen en ziekte kwam hierdoor € 3,3 mln lager uit dan in 2010.
De schadelast en de bedrijfskosten van ZLM namen vorig jaar toe tot € 84,7 (83,4) mln. Zowel bij Motorrijtuigen als bij Brand had ZLM veel last van de zware hagelbui die op 10 september over Zeeland en West-Brabant trok. Deze beschadigde bijna 3.000 bij ZLM verzekerde auto's, wat resulteerde in een bruto schadelast van € 6,6 mln. Bij Woonhuis zorgde de hagelbui voor 1.000 extra schades en een extra netto schadelast van € 1,0 mln.
Volgens de directie verloopt het jaar 2012 tot nu toe gunstig voor ZLM. Het aantal klanten blijft nog steeds (gestaag) groeien en het resultaat is tot nu toe ongeveer gelijk aan het resultaat van de eerste helft van 2011.

Reageer op dit artikel