nieuws

De Hoop ziet lichtpuntje in treurige levenmarkt

Cijfers

Levensverzekeraar De Hoop ziet, als herverzekeraar van medisch verzwaarde overlijdensrisico’s, in de huidige markt weinig kansen tot groei op de korte termijn. Dat consumenten en adviseurs steeds kritischer reageren op een afwijzing van een aanvraag voor een nieuwe levensverzekering  ziet De Hoop als een lichtpuntje. Dat schrijft de verzekeraar in het jaarverslag 2011.

Afwijzen wegens gezondheidsredenen  is volgens De Hoop voor de betreffende verzekeraars een probleem. Zeker wanneer herverzekering een realistisch alternatief is, kan afwijzen reputatieschade opleveren. En dan komt de markt al snel bij De Hoop uit, zo is de gedachte. 
Desondanks neemt de premieomzet in het verslagjaar met 1,3% af tot € 7,59 (7,49) mln. Het verzekerd kapitaal neemt met eenzelfde percentage (2010: 3,9%) toe tot € 671,09 mln, waarbij het grootste deel van de productie bestaat uit overlijdensrisicoverzekeringen. Het aantal nieuwe polissen loopt terug van 940 naar 798. Hierdoor loopt ook de bruto uitgekeerde afsluitprovisie terug tot € 0,14 (0,25) mln. De kapitaalproductie blijft steken op € 64,52 (80,35) mln. Het technische verzekeringsresultaat loopt terug van € 1,27 mln naar € 1,11 mln.
Ook in 2011 heeft De Hoop aandelen moeten verkopen in het kader van maatregelen om het ongewenste concentratierisico te verkleinen. Ondanks de lagere productie komt De Hoop, mede door deze incidentele beleggingswinst, uit op een positief netto resultaat van 6,79 (11,22) mln. De solvabiliteit neemt ten opzichte van 2010 af, maar is nog steeds aanzienlijk hoger dan het wettelijke vereiste garantievermogen. In 2011 is voor het eerst een negatief resultaat op interest ontstaan waardoor er binnen de winstdelingregeling voor cedenten geen interestwinst wordt uitgekeerd over de premies met spaarelement.

Reageer op dit artikel