nieuws

Verschuiving van doorlopende naar kortlopende reispolissen

Cijfers

Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) is de doorlopende reisportefeuille bij verzekeraars vorig jaar voor het eerst in vijf jaar gedaald, zowel in aantal verzekeringen als in premievolume. “Het aantal opzeggingen van doorlopende reisverzekeringen was in 2011 simpelweg hoger dan de productie”, aldus statisticus Catalina Mesina van het CVS.

Verschuiving van doorlopende naar kortlopende reispolissen

Er is wel een lichtpuntje voor de reisverzekeraars: tegenover de daling van het aantal doorlopende reisverzekeringen staat een stijging van het aantal annuleringsverzekeringen en kortlopende reisverzekeringen, waardoor het totaal toch nog positief uitpakt.
Europeesche, een van de grootste reisverzekeraars van ons land, constateert ook een verschuiving van doorlopende naar kortlopende reisverzekeringen, zegt de woordvoerder. "We merken dat mensen er niet meer zo zeker van zijn dat ze op vakantie zullen gaan en pas een reisverzekering sluiten op het moment dat dat zeker is. Ook sluiten we meer annuleringsverzekeringen. Dat heeft enerzijds te maken met berichten over  burgeroorlogen, onrust en natuurrampen, zoals het CVS ook zegt, maar anderzijds wordt het ontbreken van baanzekerheid ook vaak als argument genoemd om een annuleringspolis te sluiten."

Reageer op dit artikel