nieuws

Premieomzet Unigarant vorig jaar licht gedaald

Cijfers

De premieomzet van Unigarant is vorig jaar met 4% gedaald naar € 341 (355) mln. De daling doet zich vooral voor in de autoportefeuille, maar is ook het gevolg van de sanering van slecht renderende tussenpersonen en het opzeggen van volmachtcontracten. Unigarant moest daardoor een verlies (resultaat voor belastingen en deelnemingen) noteren van € 600.000. In 2010 werd nog € 1,3 mln winst gemaakt.

Premieomzet Unigarant vorig jaar licht gedaald

Het resultaat voor belastingen van Unigarant en risicodrager UVM samen bedroeg vorig jaar € 20,1 (26,4) mln. De schadelast was € 29 mln lager dan in 2010, toen deze nadelig werd beïnvloed door een lange winter en de vulkanische uitbarsting op IJsland. "Door extra investeringen willen we in 2012 vooral binnen ANWB Verzekeren en in het assurantietussenpersonenkanaal omzetgroei realiseren", zegt algemeen directeur Lidwien Suur. "We hebben als eerste ons autoproduct aangepast en meer 'regelruimte' geregeld voor het intermediair waarmee we nauw samenwerken."
De inspanningen van Unigarant en UVM zullen verder vooral gericht zijn op het verlagen van de kosten en het realiseren van omzetgroei. "Steeds meer consumenten sluiten hun verzekering online af, een trend waarop Unigarant dit jaar samen met de ANWB beter wil inspelen", aldus Suur.

Reageer op dit artikel