nieuws

Onderlinge ‘s-Gravenhage houdt productie op peil

Cijfers

Onderlinge ‘s-Gravenhage heeft de verkoop van nieuwe levensverzekeringen vorig jaar bij een marktbrede krimp van 14% weten te stabiliseren. De levenmaatschappij boekte zelfs een kleine productiestijging van 1,6% tot € 50,8 (50,0) mln. De brutopremieomzet is met 0,5% toegenomen tot € 160 mln.

Onderlinge ‘s-Gravenhage houdt productie op peil

Ook in 2010 realiseerde de onderlinge een bescheiden groei; het bedrijf wijst op het succes van de eigen garantiepolissen. De solvabiliteit zit eveneens in de plus: die bedroeg eind vorig jaar 402% (399%).
Het technisch resultaat is wel gedaald: dat is uitgekomen op € 10,7 (14,3) mln. Door goede beleggingsresultaten is de winst gegroeid tot € 18,9 (15,0) mln. Dit jaar wordt geen winst uitgekeerd aan de polishouders: "Prudent beleid vergt toevoeging hiervan aan de reserves".
De Onderlinge, die zo'n 470.000 polissen in de boeken heeft, heeft Gilbert Pluym (50), financiële topman van Delta Lloyd Bankengroep, aangetrokken als statutair directeur. Hij gaat zich vooral bezighouden met financiën, riskmanagement en operationele zaken en volgt Evert Schipaanboord op, die bijna dertien jaar in de onderlinge-directie heeft gezeten, maar wel aan het bedrijf verbonden blijft.

Reageer op dit artikel