nieuws

Minder klachten bij Kifid

Cijfers

Kifid heeft vorig jaar 12% minder klachten ontvangen dan in 2010. Bij het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening kwamen 6.450 (7.347) klachten binnen. Oorzaak voor de terugloop is onder meer de betere klachtenbehandeling door financiële dienstverleners zelf, zo verklaart Kifid. Het aantal klachten op het gebied van vermogensbeheer is juist toegenomen.

Minder klachten bij Kifid

De Ombudsman heeft vorig jaar 2.300 zaken niet-ontvankelijk verklaard. Daarvan is in de helft van de gevallen niet eerst de interne klachtenprocedure doorlopen. "Een rol bij de terugloop speelt waarschijnlijk ook een zeker afnemend effect sinds het begin van de bankencrisis in 2009 met een record van 7.818 klachten."
Eén op de drie Ombudsman-zaken wordt in het voordeel van de klager beslecht; de geschillencommissie beslist in 40% van de gevallen ten gunste van de consument.
Schadeverzekeringen hebben met 1.843 klachten (30%) het grootste aandeel in het totaal; wel is sprake van een daling met 9%. Levensverzekeringen leverden 15% minder klachten op.
Hoewel het aantal klachten over beleggingszaken met 31% is gedaald, signaleert ombudsman Nol Monster wel meer klachten over vermogensbeheer: "Klagende consumenten blijken in vrijwel alle gevallen geen geschikte kandidaten om hun kapitaal aan beleggingsrisico bloot te stellen, omdat zij tientallen procenten verlies niet kunnen dragen." Naar zijn mening moeten vermogensbeheerders, als experts, kunnen vaststellen of hun cliënt een 'worstcase-scenario' wil en kan aanvaarden. Zo niet, dan moeten zij de consument iedere vorm van beleggen afraden, vindt Monster. "Helaas is deze praktijk niet gangbaar, nu de financieel dienstverlener daarmee zichzelf benadeelt."

Reageer op dit artikel