nieuws

Daling omzet bij assurantietak Friesland Bank

Cijfers

Friesland Bank Assurantiën (FBA) heeft in de inkomsten uit assurantiebemiddeling vorig jaar met 8% zien dalen. “Licht lager”, zo becommentarieert de Friese bank die ontwikkeling. De provisieomzet kwam uit op € 11,4 (12,4) mln.

Daling omzet bij assurantietak Friesland Bank

FBA tekende eind 2011 een 30-jarige samenwerkingsovereenkomst met Delta Lloyd Groep, waarbij deze een belang van 51% in het assurantiebedrijf verwierf. De verkoop van dit belang heeft Friesland Bank een boekwinst van € 19 mln opgeleverd. Desondanks leed de bank een netto jaarverlies van € 350 mln, onder meer door afwaarderingen op het belang in Van Lanschot Bankiers (€ 138 mln) en op de uitstaande kredietportefeuille (€ 130 mln). De afgenomen solvabiliteit leidde er begin deze maand toe dat Friesland Bank een 100% dochter is geworden van Rabobank Nederland.
Ondanks de onzekerheid op de woningmarkt heeft Friesland Bank in de particuliere kredietverlening, die hoofdzakelijk bestaat uit woninghypotheken, groei gerealiseerd. De portefeuille dikte in 2011 met 2% aan tot € 4,8 mld.

Reageer op dit artikel