nieuws

Zorg- en pensioenpremies beperken bestedingsruimte

Cijfers

Het beschikbare inkomen van Nederlandse huishoudens is voor het vierde jaar op rij gedaald. In 2011 bedroeg die afname, gecorrigeerd voor inflatie, 0,4%. Een voorname oorzaak van de verlaging van het beschikbaar inkomen zijn de hogere zorg- en pensioenpremies, zo meldt het CBS. Het statistiekbureau registreerde voorts de kleinste stijging van de hypotheekschuld sinds 1995.

Zorg- en pensioenpremies beperken bestedingsruimte

De daling van het beschikbaar inkomen komt ook voor een belangrijk deel doordat de stijging van de looninkomsten van 1,8% achterbleef bij de inflatie van 2,3%. Mede door de inkomensdaling namen de consumptieve bestedingen van huishoudens met meer dan 1% af.
Het financieel vermogen van huishoudens steeg in 2011 met € 52 mld en kwam daarmee voor het eerst boven de één biljoen euro uit. Tot dat 'financieel vermogen' worden aandelen, obligaties en spaartegoeden gerekend, alsmede voorzieningen van pensioenfondsen en levensverzekeraars, verminderd met schulden. Hierbij zij aangetekend dat de waarde van eigen woningen geen deel uit maakt van het financieel vermogen, maar dat hypothecaire schuld wel op het financieel vermogen in mindering is gebracht. De hypothecaire schuld nam met € 13 mld toe tot € 665 mld. "Dit is de kleinste toename sinds 1995, wat is toe te schrijven aan de stagnatie van de huizenmarkt", aldus het CBS.

Reageer op dit artikel