nieuws

Interpolis klopt Arag én DAS in Rechtsbijstand

Cijfers

Interpolis is in 2010 ook DAS voorbijgestreefd in de markt voor rechtsbijstandverzekeringen. Een jaar eerder werd Arag al van de tweede naar de derde plaats terugverwezen. Zonder dubbeltellingen uit herverzekeringen was de rechtsbijstandmarkt vorig jaar goed voor een premieomzet van € 647 (617) mln, een plus van bijna 5%.

Interpolis klopt Arag én DAS in Rechtsbijstand

De totale premieomzet van DAS Rechtsbijstand nam in 2010 met 3% toe tot € 203 mln. Daarvan is echter € 87,5 (79,7) mln afkomstig uit contracten waar DAS als herverzekeraar (én uitvoerder) optreedt voor polissen die een twintigtal andere verzekeraars verkopen (o.m. Allianz, ASR, Delta Lloyd en Reaal). De herverzekeringen omvatten ruim 40% van de DAS-tekening. DAS’ eigen directe bedrijf krimpt juist met 2% tot € 115,7 mln. Die krimp is opmerkelijk, omdat die in de top 30 van de rechtbijstandverzekeraars verder alleen zichtbaar is bij het afbrokkelende verzekeringsmerk RVS (-1%) en bij Unigarant (-3%).
Interpolis profiteert en steekt DAS met een verschil van € 1 mln premie voorbij. Beide maatschappijen hebben een marktaandeel van (afgerond) 18%; Achmea als geheel heeft 28%. Op de ranglijst van rechtsbijstandverzekeraars, te vinden in het deze week verschijnende AM Jaarboek 2011, volgt Arag op plaats drie met 12,5% marktaandeel; Arags omzetcijfer van ruim € 80 mln is ook exclusief € 36 mln uit herverzekeringscontracten.

Reageer op dit artikel