nieuws

Consumentenvertrouwen in verzekeraars terug op dieptepunt

Cijfers

Alle keurmerken ten spijt is het vertrouwen van de consumenten in verzekeraars in het vierde kwartaal van 2011 gedaald naar -32 punten, meldt het Verbond van Verzekeraars. Het is hiermee terug op het historische dieptepunt van 2009, toen het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van start ging met de metingen en het project Verzekeraars Vernieuwen versneld ter hand werd genomen.

Consumentenvertrouwen in verzekeraars terug op dieptepunt

Het consumentenvertrouwen in verzekeraars blijkt in 2011 nogal aan fluctuaties onderhevig. Aan het begin van het eerste kwartaal leek de groei van het vertrouwen door te zetten: het vertrouwen steeg verder naar -21 punten. In die periode was er echter veel negatieve media-aandacht voor verzekeraars over onder andere de woekerpolissen en de bonuscultuur. Dit leidde tot een daling van het vertrouwen naar -29 punten aan het begin van het tweede kwartaal. Na een lichte stijging (-27 aan het begin van het derde kwartaal), is het consumentenvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal weer gedaald (tot -32). Het Verbond zoekt de oorzaken voor het gedaalde vertrouwen in "de bekende reputatie-issues", zoals de woekerpolissen en de provisiediscussie. Ook de crisis in de eurolanden en de onzekerheid over de positie van autoverzekeraars zorgden voor een negatief effect, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel